شبکه های نرم افزار محور (SDN)

-مفاهیم شبکه های نرم افزار محور (SDN) - نحوه نصب و پیکربندی شبکه های SDN تحت لینوکس - نحوه کار با شبکه های SDN

شبکه های کامپیوتری

در این دوره می‌خواهیم انواع شبکه‌های کامپیوتری را از نظر وسعت و گستردگی مورد بررسی قرار دهیم و کاربردهای آن‌ها را برای شما بیان کنیم.