آموزش اکسل در مدیریت

مدرس دوره

user

ایمان دشتکی

مدیریت صنعتی

درباره مدرس :

مدیریت واحد تولید، کارشناس اجرا و آموزش،کار در دفتر مطالعات فناوری دانشگاه یزد، دارای گواهینامه از دوره های مختلف

دوره های مرتبط

آموزش اکسل در مدیریت

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1403/02/19
  • پایان ثبت نام : 1403/02/26
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1403/02/27
  • پایان دوره : 1403/03/17
  • قیمت دوره : 2,000,000ریال


  • زمان برگزاری : پنج شنبه 14:00 الی 18:00
  • محل دوره : دانشگاه امام جواد