متدهای ویژه کاربرد رنگ در مد

مدرس دوره

درباره مدرس :

عضو هیات مدیره و مدیر فنی مهندسی شرکت ایده گستر صنعت

دوره های مرتبط

متدهای ویژه کاربرد رنگ در مد

رنگ و جایگاه آن در مدعناصر ترکیب بندی در طراحی لباس از دیدگاه رنگروش ها و متدهای جدید استفاده از رنگ در لباس

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/03/17
  • پایان ثبت نام : 1401/04/2
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1401/04/3
  • پایان دوره : 1401/04/3
  • قیمت دوره : 3,000,000ریال


  • زمان برگزاری : جمعه 08:00 الی 17:00
  • محل دوره : پردیس اصلی دانشگاه