اطلاعات بیشتر دوره MBA

اطلاعات بیشتر دوره MBA

اطلاعات بیشتر دوره MBA

برای دوره MBA و دریافت کد تخفیف عضو انجمن پویایی شناسی سیستم ها و پرداخت نقدی و یا قسطی با شماره 09135737457 (سرکار خانم رزاقی) تماس بگیرید، سقف تخفیف دوره 10% می باشد.