شناخت وطراحی کاشی هفت رنگ

شناخت و طراحی کاشی هفت رنگ از طراحی تا ساخت

ورکشاپ پارچه سازی

پارچه سازی گیس باف با رگه دوزی /گره های پارچه های اریب /بافت دورنگی اریب

طراحی و اجرای دیجیتال brand image 2

طراحی و اجرای گزاره های Brand Image جهت به کارگیری در برند بوک حوزه مد و لباس با نرم افزارهای photoshop و illustrator -