ورزش در دوران بارداری

برای دریافت لینک ورود با سرکار خانم رزاقی تماس بگیرید

رابطه آمادگی جسمانی با سلامت بدن

اهداف و مفاهیم تمرینات مقاومتی و استقامتی ارزیابی قدرت روش های مختلف تمرین استقامتی و قدرتی

ورزش و طول عمر

اثرات عمده ورزش بر افزایش طول عمر مکانیسم های اساسی اثرات مثبت ورزش بر روند پیری اهمیت ورزش در حفظ سلامتی و کاهش ابتلا به بیماری های مزمن توصیه هایی در مورد تجویز فعالیت ورزشی و طول عمر