حرکت شناسی و کار دستگاه در بدنسازی

مدرس دوره

user

ابوالفضل رحمانی

فیزیولوژی ورزشی

درباره مدرس :

دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

دوره های مرتبط

حرکت شناسی و کار دستگاه در بدنسازی

حرکت شناسی و کار دستگاه در بدنسازی

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/03/9
  • پایان ثبت نام : 1401/03/10
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1401/03/10
  • پایان دوره : 1401/03/10
  • قیمت دوره : 0ریال


  • زمان برگزاری : سه شنبه 14:00 الی 16:00
  • محل دوره : پردیس اصلی دانشگاه