رابطه آمادگی جسمانی با سلامت بدن

مدرس دوره

user

نوید وصال

فیزیولوژی ورزشی

درباره مدرس :

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مربی رسمی فدراسیون آمادگی جسمانی

دوره های مرتبط

رابطه آمادگی جسمانی با سلامت بدن

اهداف و مفاهیم تمرینات مقاومتی و استقامتیارزیابی قدرتروش های مختلف تمرین استقامتی و قدرتی

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/02/27
  • پایان ثبت نام : 1401/02/28
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1401/02/29
  • پایان دوره : 1401/02/29
  • قیمت دوره : 0ریال


  • زمان برگزاری : پنجشنبه 16:00 الی 20:00
  • محل دوره : پردیس اصلی دانشگاه