تمرینات کالستنیکس (تمرین با وزن بدن)

مدرس دوره

user

ابوالفضل رحمانی

فیزیولوژی ورزشی

درباره مدرس :

دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

دوره های مرتبط

تمرینات کالستنیکس (تمرین با وزن بدن)

تمرین با وزن بدن

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/02/18
  • پایان ثبت نام : 1401/02/18
  • نوع دوره : آنلاین
  • شروع دوره: 1401/02/19
  • پایان دوره : 1401/02/19
  • قیمت دوره : 0ریال


  • زمان برگزاری : دوشنبه 16:00 الی 18:00
  • محل دوره : سرور آدوب کانکت