تماس با دانشگاه

03538281200-3

شماره تماس

info[]iju.ir

پست الکترونیک

03538233729

شماره فکس

یزد، صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، خیابان جوادالائمه(ع)

آدرس