تغذیه و تندرستی (با رویکرد ورزش و کنترل وزن)

مدرس دوره

user

ابوالفضل رحمانی

آموزش زبان انگلیسی

user

محمد عدنان پارسا

آموزش زبان انگلیسی
درباره مدرس :

دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

دوره های مرتبط

تغذیه و تندرستی (با رویکرد ورزش و کنترل وزن)

تغذیه و تندرستی

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/02/14
  • پایان ثبت نام : 1401/02/16
  • نوع دوره : آنلاین
  • شروع دوره: 1401/02/17
  • پایان دوره : 1401/02/17
  • قیمت دوره : 0ریال


  • زمان برگزاری : شنبه 16:00 الی 18:00
  • محل دوره : سرور آدوب کانکت