کارگاه دانش افزایی تربیت بدنی

آناتومی کاربردی، فیزیولوژی ورزشی، طراحی تمرین، تغذیه ورزشی

اولین ورکشاپ دو زبانه دانش افزایی

آموزش تمرینات مقاومتی به زبان انگلیسی ساده

آشنایی با راهکارهای هایپرتروفی و چربی سوزی

هایپرتروفی چیست / انواع هایپرتروفی / سازگاری عصبی عضلانی ناشی از تمرین قدرتی/ طراحی برنامه تمرین مقاومتی چربی سوزی با وزنه / اثر تمرینات هوازی بر رشد عضله / مکمل های کاربردی برای رشد عضله / رابطه عضله سازی با وزن

سمینار آموزشی تغذیه و سلامتی با رویکرد ورزش و کنترل وزن

برای دانشجویان رشته تربیت بدنی 50 % تخفیف لحاظ میگردد - با ارائه گواهی شرکت در سمینار