اولین ورکشاپ دو زبانه دانش افزایی

مدرس دوره

user

ابوالفضل رحمانی

زبان انگلیسی

user

آرزو حاجی مقصودی

زبان انگلیسی
درباره مدرس :

دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

دوره های مرتبط

اولین ورکشاپ دو زبانه دانش افزایی

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1402/11/29
  • پایان ثبت نام : 1402/12/17
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1402/12/18
  • پایان دوره : 1402/12/18
  • قیمت دوره : 4,000,000ریال


  • زمان برگزاری : جمعه 10:00 الی 13:30
  • محل دوره : دانشگاه امام جواد