پروفایل استاد

img

Bio

دکتری آموزش زبان انگلیسی و استاد یار دانشگاه 17 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی 11 سال سابقه تدریس در دانشگاههای یزد و تهران مربی تربیت مدرس دوره دیده دانشگاه کمبریج دارای مدرک دلتا ماجول 2 دانشگاه کمبریج