شناخت وطراحی کاشی هفت رنگ

شناخت و طراحی کاشی هفت رنگ از طراحی تا ساخت

ورکشاپ های تخصصی آموزش طراحی کاشی و سرامیک

برپایی نمایشگاه از آثار منتخب طراحی شده دوره اول، دوم ورکشاپ تهران و دوره سوم یزد در خرداد ماه ۱۴۰۱ در تهران و دعوت از صاحبان کارخانجات و برندها جهت خرید طرح....... ▫️معرفی شرکت کنندگان به برندها و کارخانجات معتبر جهت استخدام.