پروفایل استاد

img

Bio

فعال در زمینه ی صنایع دستی، رشته ی رودوزیهای سنتی ایران ۷سال فعالیت در زمینه ی مد و لباس