سیستم مالی شرکت ها

این دوره به سیستم های مالی شرکتها و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های حسابداری می پردازد

کارگاه مهارت آموزی حسابداری ویژه بازار کار

دارای تعیین سطح - پشتیبانی بعد از اتمام دوره - برای نحوه پرداخت اقساطی با داخلی 250 (خانم رزاقی) تماس بگیرید.

کارگاه حضوری حسابداری مقدماتی

دانشجویان و فارغ التحصیلان سایر رشته ها به جز حسابداری