مهارت آموزی حسابداری برای بازار کار

مدرس دوره

درباره مدرس :

کارشناسی ارشد حسابداری

دوره های مرتبط

مهارت آموزی حسابداری برای بازار کار

مهارت آموزی حسابداری برای بازار کار

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/11/19
  • پایان ثبت نام : 1401/11/26
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1401/11/26
  • پایان دوره : 1402/03/17
  • قیمت دوره : 50,000,000ریال


  • زمان برگزاری : یکشنبه 16:00 الی 20:00 و چهارشنبه 16:00 الی 20:00
  • محل دوره : پردیس اصلی دانشگاه