دوره دادرسی مالیاتی به همراه لایحه نویسی

مدرس دوره

user

محمد رضا هاتفي

حسابداری

درباره مدرس :

17 سال سابقه انواع خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در بیش از 200 شرکت

دوره های مرتبط

دوره دادرسی مالیاتی به همراه لایحه نویسی

- آشنایی با قوانین و مقررات دادرسي مالياتي و آخرین دستور العمل ها - فرایند و چرخه دادرسی مالیاتی در ایران - مراجع قانونی و هیات های مختلف حل اختلاف ،مهلت های قانونی اعتراض - تشریع فرایند صدور برگ قطعی در مراجع - نحوه اعتراض در هر مرحله و تنظیم لایحه با ارگان و بخشهای اصلی و مهم - شرایط تشكيل و رسميت هيات ها و ترکیب هیات ها - الزامات و ابزارهای یک دفاع مالیاتی موفق و..

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/05/18
  • پایان ثبت نام : 1401/06/31
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1401/07/5
  • پایان دوره : 1401/07/5
  • قیمت دوره : 5,000,000ریال


  • زمان برگزاری : پنجشنبه 08:00 الی 14:00
  • محل دوره : آمفی تئاتر دانشگاه امام جواد (ع)