استراتژی در برندهای مد

تخفیف : برای دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) 150000 تومان هزینه دوره دریافت می گردد.

ورکشاپ های تخصصی آموزش طراحی کاشی و سرامیک

برپایی نمایشگاه از آثار منتخب طراحی شده دوره اول، دوم ورکشاپ تهران و دوره سوم یزد در خرداد ماه ۱۴۰۱ در تهران و دعوت از صاحبان کارخانجات و برندها جهت خرید طرح....... ▫️معرفی شرکت کنندگان به برندها و کارخانجات معتبر جهت استخدام.