طراحی و اجرای دیجیتال Brand Image

طراحی و اجرای گزاره های Brand Image جهت به کارگیری در برند بوک حوزه مد و لباس با نرم افزارهای photoshop و illustrator

ارایه روش های جدید مدلسازی طراحی لباس

مدلسازی یقه حجمی - الگوی بالا تنه جلو و پشت

آموزش نرم افزار Microsoft Project

با همکاری دکتر سعید ابراهیمی - لینک ورود به کلاسhttps://vc.iju.ir/uninext3

متدهای ویژه کاربرد رنگ در مد

رنگ و جایگاه آن در مد عناصر ترکیب بندی در طراحی لباس از دیدگاه رنگ روش ها و متدهای جدید استفاده از رنگ در لباس

استراتژی در برندهای مد

تخفیف : برای دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) 150000 تومان هزینه دوره دریافت می گردد.