طراحی سه بعدی پوشاک با نرم افزار Clo3d

مدرس دوره

user

عرفان کوچکی

طراحی پارچه و لباس

درباره مدرس :

مدرس و مسئول برگزاري بیش از 200 دوره آموزشی نرم افزار هاي تخصصی

دوره های مرتبط

طراحی سه بعدی پوشاک با نرم افزار Clo3d

طراحی سه بعدی پوشاک با نرم افزار Clo3d

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/04/13
  • پایان ثبت نام : 1401/04/24
  • نوع دوره : آنلاین
  • شروع دوره: 1401/04/25
  • پایان دوره : 1401/04/26
  • قیمت دوره : 3,000,000ریال


  • زمان برگزاری : شنبه 08:00 الی 14:00 و یکشنبه 08:00 الی 14:00
  • محل دوره : سرور آدوب کانکت