معماری 1

مدرس دوره

user

فاطمه دستجردی

مهندسی کامپیوتر

درباره مدرس :

مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری t

دوره های مرتبط

کلمات کلیدی

معماری 1

معماری 1 تدریس می شود

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1400/10/8
  • پایان ثبت نام : 1401/04/9
  • نوع دوره : آنلاین
  • شروع دوره: 1401/04/9
  • پایان دوره : 1401/04/9
  • قیمت دوره : 0ریال


  • زمان برگزاری : شنبه 18:30 الی 20:30
  • محل دوره : سرور آدوب کانکت