آموزش مقدماتی نرم افزار matlab

مدرس دوره

درباره مدرس :

دکتری ریاضی دانشگاه فنی کلاوستال آلمان

دوره های مرتبط

آموزش مقدماتی نرم افزار matlab

آموزش مقدماتی نرم افزار matlab

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1402/03/18
  • پایان ثبت نام : 1402/03/22
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1402/03/22
  • پایان دوره : 1402/03/22
  • قیمت دوره : 0ریال


  • زمان برگزاری : دوشنبه 10:00 الی 12:00
  • محل دوره : پردیس اصلی دانشگاه