کارگاه آموزشی ویترای (نقاشی روی شیشه)

مدرس دوره

user

مهدی امان

صنایع دستی

درباره مدرس :

استادیار دانشگاه

دوره های مرتبط

کارگاه آموزشی ویترای (نقاشی روی شیشه)

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1403/02/18
  • پایان ثبت نام : 1403/02/19
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1403/02/20
  • پایان دوره : 1403/02/20
  • قیمت دوره : 2,000,000ریال


  • زمان برگزاری : پنج شنبه 09:00 الی 14:00
  • محل دوره : دانشگاه امام جواد