خبر چیست؟

مدرس دوره

user

امیر ترقی نژاد

ارتباطات اجتماعی

درباره مدرس :

دکترای ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

دوره های مرتبط

کلمات کلیدی

خبر چیست؟

تعاریف خبر، عناصر خبر، ارزش های خبری، سبک خبری و سوژه یابی

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1400/10/27
  • پایان ثبت نام : 1400/11/1
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1400/11/2
  • پایان دوره : 1400/11/2
  • قیمت دوره : 1,000,000ریال


  • زمان برگزاری : شنبه 16:30 الی 19:00
  • محل دوره : پردیس اصلی دانشگاه