استراتژی در برندهای مد

تخفیف : برای دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) 150000 تومان هزینه دوره دریافت می گردد.