ارایه روش های جدید مدلسازی طراحی لباس

مدلسازی یقه حجمی - الگوی بالا تنه جلو و پشت

متدهای ویژه کاربرد رنگ در مد

رنگ و جایگاه آن در مد عناصر ترکیب بندی در طراحی لباس از دیدگاه رنگ روش ها و متدهای جدید استفاده از رنگ در لباس

استراتژی در برندهای مد

تخفیف : برای دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) 150000 تومان هزینه دوره دریافت می گردد.