پروفایل استاد

img

Bio

دکتر علی حاجی غلام سریزدی دوره پسادکتری خود را در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تحت راهنمایی دکتر علینقی مشایخی در حوزه پویایی شناسی سیستم‌ها گذرانده است. همچنین وی غیر از اینکه محقق و مدرس در حوزه پویایی شناسی سیستم‌ها، تفکر سیستمی، سازمان یادگیرنده، مدل‌سازی گروهی و جمعی است مولف چندین کتاب در زمینه پویایی شناسی سیستم‌ها و نرم افزارهای آن نیز می‌باشد. هم اکنون وی عضو هیئت علمی، مدیر گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها و موسس و طراح دوره MBA - SD در موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد است.