پروفایل استاد

img

Bio

مدیرمسئول هفته نامه پرگار مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان یزد معاون سردبیر روزنامه خاتم یزد 1383-1385 سردبیر ماهنامه پیک خاتم سردبیر فصلنامه ازدواج و نشریه بهروزی بهزیستی استان یزد از سال 90 سردبیر ویژه نامه سومین جشنواره روابط عمومی های شهرستان تفت سردبیر ویژه نامه همایش روابط عمومی های استان عضو هیئت داوران جشنواره نشریات هسته های فرهنگی سازمان تبلیغات استان یزد عضو هیئت داوران سومین جشنواره روابط عمومی های شهرستان تفت چندین عنوان مقاله علمی پژوهشی در حوزه ارتباطات و رسانه مؤلف کتاب “واژه ها و مفاهیم بهزیستی” کسب رتبه سوم گزارش نویسی در دومین جشنواره مطبوعات محلی استان یزد1382 کسب مقام دوم گزارش تحقیقی در دهمین جشنواره مطبوعات سراسری کشور1383 کسب عنوان خبرنگار برگزیده استان در سال 85 نامزد گزارش خبری در سیزدهمین جشنواره مطبوعات سراسری کشور1385 کسب رتبه نخست عکس خبری در جشنواره انتشارات روابط عمومی ها کشور1386 کسب رتبه نخست خبر در جشنواره انتشارات روابط عمومی های کشور1387 کسب رتبه نخست گزارش در جشنواره انتشارات روابط عمومی های کشور1388 کسب رتبه نخست کارشناس برتر روابط عمومی در جشنواره انتشارات روابط عمومی های کشور1389 کسب رتبه دوم وبلاگ اجتماعی در نخستین جشنواره وبلاگ نویسان یزد 1385 وبلاگ برگزیده در جشنواره وبلاگ نویسی زن٬ جامعه٬ مشارکت1386 کسب رتبه اول پژوهش و افکار سنجی در چهارمین جشنواره انتشارات روابط عمومی های تفت