پروفایل استاد

img

Bio

خبرنگار و عکاس خبری ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی) خبرنگار نشریه ندای یزد ( از سال 1374 تا کنون) مدیر اسبق خانه مطبوعات استان یزد عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان یزد مدیر انجمن صنفی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان یزد عکاسی خبری روزنامه همشهری، ایران و بشارت و خبرگزاری های ایسنا و ایکنا و نیز پایگاه خبری یزد فردا