پروفایل استاد

img

Bio

۶ سال سابقه تدریس، ۱ سال و نیم به عنوان رییس امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد