پروفایل استاد

img

Bio

-كارشناسي ارشد مديريت اجرايي تجاري -مدرس مهارت های کسب و کار به زبان انگلیسی -بیش از 20 سال سابقه ی تدریس، مشاور و مترجم هیات های تجاری در مذاکرات بین الملل -تحلیل گر فیلم -برگزار کننده دورهای کوچینگ زبان انگلیسی