پروفایل استاد

img

Bio

-مدرس دانشگاه -مبدع و‌ ایده پرداز سیستمهای مالی امین و آریا و سپند و سه نیک -مدیرعامل شرکت اماپردازش فرتاک یزد