پروفایل استاد

img

Bio

-دارای پروانه 1 نظام مهندسی (طراحی، نظارت و اجرا) -دکتری مدیریت عالی کسب و کار و گرایش مدیریت اجرایی DBA -طراحی و نظارت بیش از 100000 متر مربع پروژه تاسیساتی -دبیر کمیسیون تخصصی مکاننیک سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد