پروفایل استاد

img

Bio

مدرس دانشگاه،صنعتگر وشاغل در رشته کاشی سنتی هفت رنگ از سال 1377 تاکنون شاعر و ترانه سرا وصاحب دواثر چاپ شده به نامهای شرح شیدایی و شور شیدایی برگزاری کارگاههای آموزشی ( ورکشاپ)بصورت خصوصی وعمومی