تور انگلیسی بازدید از باغ دولت آباد با بررسی فاکتورهای روانشناختی این مجموعه

مدرس دوره

user

نسرین زمانی

روانشناسی

درباره مدرس :

کارشناسی ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاه

دوره های مرتبط

تور انگلیسی بازدید از باغ دولت آباد با بررسی فاکتورهای روانشناختی این مجموعه

بازدید از باغ دولت آباد با بررسی فاکتورهای روانشناختی این مجموعه

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/09/28
  • پایان ثبت نام : 1401/09/30
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1401/09/30
  • پایان دوره : 1401/09/30
  • قیمت دوره : 0ریال


  • زمان برگزاری : چهارشنبه 15:00 الی 17:30
  • محل دوره : پردیس اصلی دانشگاه