سنتز پژوهی و روش فراترکیبی

مدرس دوره

user

مریم سادات فخیم پور

مطالعات برنامه ریزی درسی

درباره مدرس :

دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دارای گواهی تدریس از مدیریت سازمان برنامه ریزی استان یزد

دوره های مرتبط

سنتز پژوهی و روش فراترکیبی

فراترکیب تبدیلی و فراترکیب نظریه ساز

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/02/21
  • پایان ثبت نام : 1401/03/5
  • نوع دوره : آنلاین
  • شروع دوره: 1401/03/5
  • پایان دوره : 1401/03/6
  • قیمت دوره : 1,000,000ریال


  • زمان برگزاری : پنجشنبه 18:00 الی 22:00 و جمعه 18:00 الی 22:00
  • محل دوره : سرور آدوب کانکت