روش سنجیدن مهارت اسپیکینگ برای اهداف تحقیق

مدرس دوره

user

علی اکبر آریامنش

زبان انگلیسی

درباره مدرس :

دکتری آموزش زبان انگلیسی استادیار دانشگاه

دوره های مرتبط

روش سنجیدن مهارت اسپیکینگ برای اهداف تحقیق

مهارت اسپیکینگ برای اهداف تحقیق

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/02/10
  • پایان ثبت نام : 1401/03/2
  • نوع دوره : آنلاین
  • شروع دوره: 1401/03/3
  • پایان دوره : 1401/03/3
  • قیمت دوره : 850,000ریال


  • زمان برگزاری : سه شنبه 10:00 الی 12:00
  • محل دوره : سرور آدوب کانکت