کارگاه آموزشی تقویت درک مطلب

مدرس دوره

user

عاطفه کمالیان

آموزش زبان انگلیسی

درباره مدرس :

Cambridge teacher trainer MA in TEFL Instructor Supervisor

دوره های مرتبط

کارگاه آموزشی تقویت درک مطلب

بهبود مهارت درک مطلب دانشجویان

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1401/03/1
  • پایان ثبت نام : 1401/03/7
  • نوع دوره : آنلاین
  • شروع دوره: 1401/03/8
  • پایان دوره : 1401/03/8
  • قیمت دوره : 2,000,000ریال


  • زمان برگزاری : یکشنبه 19:00 الی 20:30
  • محل دوره : سرور آدوب کانکت