کارگاه آموزشی پاورپوینت

مدرس دوره

user

علی اربعی یزدی

مدیریت بازرگانی

درباره مدرس :

برگزاری دوره های متععدد کامپیوتر وبورس

دوره های مرتبط

کارگاه آموزشی پاورپوینت

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1403/02/1
  • پایان ثبت نام : 1403/02/9
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1403/02/10
  • پایان دوره : 1403/02/10
  • قیمت دوره : 1,000,000ریال


  • زمان برگزاری : دوشنبه 14:00 الی 16:00
  • محل دوره : دانشگاه امام جواد