تمرین دست و ذهن و قلم

مدرس دوره

user

شعری اولیا

مهندسی معماری

درباره مدرس :

استاددانشگاه

دوره های مرتبط

تمرین دست و ذهن و قلم

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1403/02/25
  • پایان ثبت نام : 1403/02/26
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1403/02/27
  • پایان دوره : 1403/02/27
  • قیمت دوره : 0ریال


  • زمان برگزاری : پنج شنبه 08:30 الی 11:30
  • محل دوره : دانشگاه امام جواد