عکاسی خبری با موبایل

برای دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) ۷۰٪ تخفیف در نظر گرفته شده است.

ارتباط با رسانه

برای دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع) تخفیف ۷۰ ٪ لحاظ گردیده است.

ثروت سازی با اینستاگرام

ارائه جذاب پروژه محور بودن دوره منتورینگ کیفیت بالا، قیمت مناسب

خبر چیست؟

برای دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع) تخفیف ۷۰ ٪ لحاظ گردیده است.

شیوه جستجو مقالات در پایگاه‌های معتبر علمی

آشنایی با پایگاه های معتبر علمی (ملی/ بین­‌المللی) آشنایی با نحوه جستجو درپایگاه‌های اطلاعات علمی آشنایی با ترفندهای دسترسی به فایل مقالات در پایگاه های اطلاعات علمی