سیستم مالی شرکت ها

مدرس دوره

درباره مدرس :

حسابداری و استاد دانشگاه

دوره های مرتبط

کلمات کلیدی

سیستم مالی شرکت ها

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1402/11/12
  • پایان ثبت نام : 1402/12/10
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1402/12/13
  • پایان دوره : 1403/03/24
  • قیمت دوره : 48,000,000ریال


  • زمان برگزاری : یکشنبه 17:00 الی 20:00
  • محل دوره : دانشگاه امام جواد