حقوق و دستمزد تعریف شده است

مدرس دوره

user

محمد حسین ناظمی

حسابداری

درباره مدرس :

مدرس

دوره های مرتبط

حقوق و دستمزد تعریف شده است

حقوق و دستمزد تعریف شده است

جزئیات دوره

  • شروع ثبت نام : 1402/09/1
  • پایان ثبت نام : 1402/09/18
  • نوع دوره : حضوری
  • شروع دوره: 1402/09/19
  • پایان دوره : 1402/09/19
  • قیمت دوره : 800,000ریال


  • زمان برگزاری : یکشنبه 10:00 الی 14:00
  • محل دوره : پردیس اصلی دانشگاه